Cech - založení, pozemky, stavby, logo

Zamčeno
Uživatelský avatar
Galadrie
Nováček
Příspěvky:184
Cech - založení, pozemky, stavby, logo

Příspěvek od Galadrie » 18 led 2016, 19:24

Založení cechu

Pro založení cechu je třeba mít lvl. 40 a výš. Založení stojí 500.000.000 yangů.
Založíte ho u správce města.
Obrázek
Strážce návse- První město

Cech má k dispozici vlastní okno, kde jsou zobrazeny všechny údaje o cechu - členové cechu, úroveň cechu atd. Okno můžete otevřít zkratkou Alt+G nebo kliknout na okno cechu, které se nachází pod seznamem přátel.

Jestliže vůdce rozpouští svůj cech, může si vytvořit nový po 24 hodinách. To platí i po opuštění cechu. Stačí zajít za strážcem návse a říct mu o zrušení cechu nebo vyškrtnutí ze seznamu cechu.

Jako vůdci cechu můžete nahrávat logo cechu, udělit práva/hodnosti, vyhlašovat války a koupit pozemek.

Level cechu

Zobrazuje se v okně cechovní informace.
Tam najdete aktuální level, počet BZK a potřebné BZK do dalšího levelu. Stejně jako Vy musíte zvyšovat Váš level pomocí BZK, tak i cechovní level se zvyšuje pomocí BZK.
Ty však do cechu vkládáte Vy nebo ostatní členové. Stačí kliknout na políčko Investovat. Tam napíšete počet BZK, které chcete investovat (nelze vložit víc BZK než má Vaše vlastní postava).
S každým novým levelem se navyšuje max. počet členů cechu, max. Energie dračího ducha a dostáváte jeden bod do cechovních schopností. maximální level cechu je 20.

Logo cechu

Logo cechu může nahrávat pouze vůdce cechu. Je zapotřebí lvl. cechu 4.
Můžete si vybrat z předem určených obrázků, která se nachází ve složce upload. Pokud se Vám ani jeden obrázek nelíbí, můžete si do této složky vložit Váš vlastní obrázek.
Složku upload najdete v adresáři s nainstalovanou hrou.
Ten ale nesmí překročit velikost 16x12 pixelů a musí mít koncovku .bmp


Práva a hodnosti

V kolonce žebříček příslušníků, které se nachází v okně cechu můžete najít 15 libovolně pojmenovatelných hodností (psát bez diakritiky)
1. hodnost je Vůdce a ta nejde změnit
Po založení Vám automaticky naskočí 15 hodností jménem Clen. Ke každé hodnosti můžete také přidělit následující práva:

Pozvat - můžete zvát hráče do cechu
Propustit - můžete propouštět hráče z cechu
Napsat - můžete jen psát do chatu cechu
Schopnosti - můžete aktivovat schopnosti v případě války

Vůdce má vždy všechna práva, která nemohou být odstraněna. Ostatním hodnostem se práva přiřazují zaškrtnutím. Každý nový člen má automaticky přiřazenu nejnižší hodnost tj. hodnost na 15. řádku.
Pouze vůdce a zakladatel cechu má právo mazat práva a hodnosti.

Schopnosti cechu

Schopnosti zvyšují ZB, MB, kritický zásah, rychost kouzel, rychlost pohybu, rychlost útoku a obranu.
Jelikož maximální level cechu je 20, jen dvě schopnosti se dostanou na P (tj. 7lvl). Použít se dají jen ve válce a aby mohly být použity musí mít cech Dračí moc. Tato pokud se vyčerpá, musí být dobyta za yangy.

Krev boha draků - dočasně zvýší ZB všem členům cechu
Požehnání boha draků - dočasně zvýší MB všem členům cechu
Svatá výzbroj - dočasně zvýší obranu všem členům cechu
Zrychlení - Zvýší dočasně rychlost útoků a pohybů všech členů cechu
Hněv boha draků - Zvýší dočasně důležitou šanci všech členů cechu
Pomoc ke kouzlu - Sníží dočasně čas obnovení kouzel pro všechny členy cechu

Pozemek


Pokud již máte cech na lvl 10 můžete si zakoupit pozemek.
Zakoupíte ho u strážce pozemků.
Obrázek

Pozemky můžete zakoupit v těchto oblastech:
První města vašich říší
První a druhé cechovní zóny


Místa, kde se dá stavět jsou označena vlaječkami - když na některou najedete myší zobrazí se Vám: planá země (pozemek ještě nikdo nevlastní), jméno cechu (jméno cechu, který pozemek vlastní).

Stavba Budov a dekorací

Pokud již vlastníte pozemek můžete na něm stavět různé budovy či dekorace. Stačí si stoupnout na Váš pozemek kliknout na Stavba domů cechu (nachází se na stejném místě jako oznámení, že máte nový bod do schopnosti). Po té se Vám zobrazí menu, kde budete mít vypsány všechny budovy, které jsou stavět.
Jako první musíte postavit hlavní budovu. Poté je teprve možné stavět ostatní budovy a dekorace.

Na stavbu budete potřebovat překližku, kmen a základní kámen. Samosebou i nějaké ty yangy :)

Obrázek

Hlavní Budova - musí být postavena jako první

Obrázek

Klenotník, Plátnéř, Zbrojíř

Postavíte je tak, že dáte stavět oltář a potom si jednoho z nich vyberete.
Všechny tyto tři postavy vypadají stejně jako kovář ve městě.
Jsou však o 10% lepší, ale zároveň 5x dražší. Klenotník vylepšuje šperky a boty; Platnéř vylepšuje brnění, štíty a helmy; Zbrojíř vylepšuje zbraně.
Na cechovním pozemku se však muže nacházet jen jeden z nich.

Obrázek

Alchymista

U alchymisty přetavíte Vaší nakopanou rudu.
Při stavbě se dá vybrat, co alchymista bude tavit.
Toto se dá kdykoliv změnit za 50.000.000 miliónů Yangů. Změnu může provést pouze vůdce cechu.

Obrázek

Oltář síly

Zvyšuje maximální počet členů cechu.

Dále pak můžete na pozemku stavět dekorace jako jsou Vlajka, kameny a stromy.
Zde je na výběr jaké postavíte na Vás.

U všech budov a dekorací platí, že jakmile je jednou postavená NELZE jí odstranit ani přendavat. Proto při stavbě dávejte pozor co a jak kde stavíte.

Zamčeno